آکادمی ایلیا

آکادمی ایلیا، مسیر تحول و موفقیت پایدار
ilia logo

درباره آکادمی

آکادمی ایلیا به سازمان‌ها، کسب‌وکارها و افراد کمک می‌کند تا با بهره‌گیری از بهترین روش‌ها و راهکارهای آموزشی، بهره‌وری و کارایی خود را به حداکثر برسانند. هدف ایلیا ایجاد تغییرات مثبت در سازمان‌ها و کمک به آن‌ها برای دستیابی به تحول و موفقیت پایدار است.

دوره‌های آکادمی ایلیا

سومین دوره منابع انسانی چابک در عمل

Agile Coaching کوچینگ چابک ایلیا
کوچینگ چابک

دومین دوره کوچینگ چابک

بنر دوره OKR
OKR

دومین دوره در OKR

رهبری چابک

اولین دوره رهبری چابک

آکادمی ایلیا

۹۸۲۱۵۲۱۸۹۹۰۱+